Normalizacja wypieku pieczywa w obrocie reglamentowanym i wolnorynkowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.5.34

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 lutego 1948 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW APROWIZACJI ORAZ PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 22 grudnia 1947 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami: Zdrowia, Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych w sprawie normalizacji wypieku pieczywa w obrocie reglamentowanym i wolnorynkowym.

Na podstawie art. 2 dekretu z dnia 27 czerwca 1946 r. o reglamentowanym zaopatrywaniu ludności w przedmioty powszechnego użytku (Dz. U. R. P. Nr 35, poz. 217) zarządza się, co następuje:
Zabrania się wypieku pieczywa w obrocie reglamentowanym i wolnorynkowym z mąki żytniej o przemiale niższym niż 80% i z mąki pszennej o przemiale niższym niż 70%, z wyjątkiem przypadków, przewidzianych w § 2 rozporządzenia Ministra Aprowizacji oraz Przemysłu i Handlu z dnia 22 grudnia 1947 r., wydanym w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej, Ziemi Odzyskanych, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Skarbu o przemiale zbóż (Dz. U. R. P. z 1948 r. Nr 5, poz. 33).
Zezwala się na wypiek w obrocie wolnorynkowym chleba żytniego z mąki o przemiale 97%, 90% i 80% oraz chleba pszennego z mąki o przemiale 97%, 80% i 70% różnych kształtów, wypiekanego na trzonie lub w formach.
Ustala się przypiek chleba żytniego w obrocie reglamentowanym i wolnorynkowym:
a)
wypiekanego na trzonie:

z mąki o przemiale 97%

w bochenkach 2 kilogramowych - 43%

w bochenkach 1 kilogramowych - 41%

z mąki o przemiale 90%

w bochenkach 2 kilogramowych - 40%

w bochenkach 1 kilogramowych - 38%

z maki o przemiale 80%

w bochenkach 2 kilogramowych - 38%

w bochenkach 1 kilogramowych - 36%

b)
wypiekanego w formach:

z mąki o przemiale 97%

w bochenkach 2 kilogramowych - 46%

w bochenkach 1 kilogramowych - 44%

z mąki o przemiale 90%

w bochenkach 2 kilogramowych - 43%

w bochenkach 1 kilogramowych - 41%

z mąki o przemiale 80%

w bochenkach 2 kilogramowych - 41%

w bochenkach 1 kilogramowych - 38%.

Ustala się przypiek chleba pszennego w obrocie reglamentowanym i wolnorynkowym:
a)
wypiekanego na trzonie:

z mąki o przemiale 97%

w bochenkach 2 kilogramowych - 37%

w bochenkach 1 kilogramowych - 35%

z mąki o przemiale 80%

w bochenkach 2 kilogramowych - 34%

w bochenkach 1 kilogramowych - 32%

z mąki o przemiale 70%

w bochenkach 2 kilogramowych - 32%

w bochenkach 1 kilogramowych - 30%

b)
wypiekanego w formach:

z mąki o przemiale 97%

w bochenkach 2 kilogramowych - 40%

w bochenkach 1 kilogramowych - 38%

z mąki o przemiale 80%

w bochenkach 2 kilogramowych - 37%

w bochenkach 1 kilogramowych - 34%

z mąki o przemiale 70%

w bochenkach 2 kilogramowych - 35%

w bochenkach 1 kilogramowych - 32%.

Normy przypieku ustalone w §§ 3 i 4 obowiązują przy użyciu mąki o zawartości wilgoci nie wyższej niż 15%.
Normy przypieku przy użyciu domieszek innej mąki lub dodatków ustalają Ministrowie: Aprowizacji, Przemysłu i Handlu oraz Zdrowia.
Zezwala się na wypiek w obrocie wolnorynkowym:
a)
pieczywa pszennego z mąki o przemiale 80% i 70% o wadze 50 g, 100 g, 200 g, 300 g i 400 g o różnym wyglądzie zewnętrznym, formacie i nazwie, jak również produkowanego według specjalnych receptur,
b)
chleba z mąki żytniej o przemiale 97%, 90% i 80% i z mąki pszennej o przemiale 97%, 80% i 70%, wypiekanego według specjalnych receptur.

Specjalne receptury winny uzyskać zatwierdzenie Ministrów: Aprowizacji, Przemysłu i Handlu oraz Zdrowia.

Rozporządzenie niniejsze nie narusza obowiązujących przepisów o dozorze nad artykułami żywności.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.