Niezbędne świadczenia rzeczowe w 2023 r. na rzecz obrony

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2708

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 grudnia 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 15 grudnia 2022 r.
w sprawie niezbędnych świadczeń rzeczowych w 2023 r. na rzecz obrony

Na podstawie art. 628 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305) zarządza się, co następuje:
Niezbędne świadczenia rzeczowe wykonywane w 2023 r. na rzecz obrony wynoszą nie więcej niż:
1)
400 nieruchomości (budynków lub ich części) - na potrzeby organów administracji rządowej i organów samorządu terytorialnego wykonujących zadania związane z prowadzeniem kwalifikacji wojskowej;
2)
600 pojazdów samochodowych oraz 130 przyczep i 10 maszyn wraz z niezbędnym wyposażeniem - na potrzeby jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej związane z przeprowadzaniem ćwiczeń wojskowych, w tym organizowanych z zastosowaniem natychmiastowego stawiennictwa żołnierzy rezerwy i sprawdzaniem gotowości mobilizacyjnej, albo wykonujących zadania zwalczania klęsk żywiołowych, likwidacji ich skutków oraz zarządzania kryzysowego.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.