§ 3. - Niektóre zmiany statutu Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego i Banku Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego. - Dz.U.1923.83.645 - OpenLEX

§ 3. - Niektóre zmiany statutu Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego i Banku Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.83.645

Akt jednorazowy
Wersja od: 6 grudnia 1923 r.
§  3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 1923 roku.