§ 2. - Niektóre zmiany statutu Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego i Banku Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego. - Dz.U.1923.83.645 - OpenLEX

§ 2. - Niektóre zmiany statutu Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego i Banku Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.83.645

Akt jednorazowy
Wersja od: 6 grudnia 1923 r.
§  2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Skarbu.