[Wejście w życie ustawy] - Art. 38. - Niektóre formy wspierania działalności innowacyjnej. - Dz.U.2021.706 t.j. - OpenLEX

Art. 38. - [Wejście w życie ustawy] - Niektóre formy wspierania działalności innowacyjnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.706 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 maja 2022 r.
Art.  38.  [Wejście w życie ustawy]

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 2  , z wyjątkiem art. 14-16 oraz art. 29-31, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

2 Ustawa została ogłoszona w dniu 2 lipca 2008 r.