[Zachowanie statusu centrum badawczo-rozwojowego] - Art. 35. - Niektóre formy wspierania działalności innowacyjnej. - Dz.U.2021.706 t.j. - OpenLEX

Art. 35. - [Zachowanie statusu centrum badawczo-rozwojowego] - Niektóre formy wspierania działalności innowacyjnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.706 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 maja 2022 r.
Art.  35.  [Zachowanie statusu centrum badawczo-rozwojowego]
1. 
(uchylony).
2. 
(uchylony).
3. 
Przedsiębiorcy, którzy uzyskali status centrum badawczo-rozwojowego na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, zachowują status centrum badawczo-rozwojowego na podstawie ustawy.