[Podmioty uprawnione do pomocy finansowej] - Art. 21c. - Niektóre formy wspierania działalności innowacyjnej. - Dz.U.2021.706 t.j. - OpenLEX

Art. 21c. - [Podmioty uprawnione do pomocy finansowej] - Niektóre formy wspierania działalności innowacyjnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.706 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 maja 2022 r.
Art.  21c.  [Podmioty uprawnione do pomocy finansowej]

Pomoc finansowa, o której mowa w art. 21b, jest udzielana:

1)
osobom fizycznym rozpoczynającym działalność w obszarze innowacyjności gospodarki;
2)
przedsiębiorcom;
3)
podmiotom statutowo działającym na rzecz innowacyjności gospodarki;
4)
klastrom innowacyjnym;
5)
partnerom społecznym i gospodarczym w rozumieniu art. 5 pkt 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 1378 i 2327).