[Przedmiot ustawy] - Art. 1. - Niektóre formy popierania budownictwa mieszkaniowego. - Dz.U.2021.2224 t.j. - OpenLEX

Art. 1. - [Przedmiot ustawy] - Niektóre formy popierania budownictwa mieszkaniowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2224 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2022 r. do: 9 sierpnia 2022 r.
Art.  1.  [Przedmiot ustawy]

Ustawa określa zasady gromadzenia oszczędności, finansowania przez Bank Gospodarstwa Krajowego niektórych przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych mających na celu budowę lokali mieszkalnych, zasady działania społecznych agencji najmu, zasady działania społecznej inicjatywy mieszkaniowej oraz zasady wspierania gmin ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.