Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.796 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2020 r. do: 31 lipca 2021 r.
Art.  20a.  [Zakaz stosowania nawozów amonowo-węglanowych]

Zabrania się stosowania nawozów amonowo-węglanowych.