Art. 1. - [Zakres przedmiotowy ustawy] - Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.245 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 lutego 2024 r. do: 31 sierpnia 2024 r.
Art.  1.  [Zakres przedmiotowy ustawy]

Ustawa określa:

1)
warunki nabywania i utraty prawa do nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych zwanych dalej "świadczeniami";
2)
zasady:
a)
ustalania wysokości świadczeń,
b)
postępowania w sprawach o świadczenia,
c)
wypłaty świadczeń,
d)
finansowania świadczeń.