Art. 54. - [Zbywanie albo pomoc w zbyciu lub nabyciu materiałów archiwalnych z narodowego zasobu archiwalnego] - Narodowy zasób archiwalny i archiwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.164 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 grudnia 2021 r.
Art.  54.  [Zbywanie albo pomoc w zbyciu lub nabyciu materiałów archiwalnych z narodowego zasobu archiwalnego]
1. 
Kto zbywa, pomaga w zbyciu lub nabyciu materiałów archiwalnych wchodzących w skład narodowego zasobu archiwalnego, jeżeli wiedział, że nabywca chce je wywieźć za granicę bez zezwolenia,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

2. 
Jeżeli sprawca działał nieumyślnie,

podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.