[Uszkodzenie lub niszczenie materiałów archiwalnych] - Art. 52. - Narodowy zasób archiwalny i archiwa. - Dz.U.2020.164 t.j. - OpenLEX

Art. 52. - [Uszkodzenie lub niszczenie materiałów archiwalnych] - Narodowy zasób archiwalny i archiwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.164 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 grudnia 2021 r.
Art.  52.  [Uszkodzenie lub niszczenie materiałów archiwalnych]
1. 
Kto, posiadając szczególny obowiązek ochrony materiałów archiwalnych, uszkadza je lub niszczy,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

2. 
Jeżeli sprawca działa nieumyślnie,

podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.