[Organ prowadzący rejestr] - Art. 51b. - Narodowy zasób archiwalny i archiwa. - Dz.U.2020.164 t.j. - OpenLEX

Art. 51b. - [Organ prowadzący rejestr] - Narodowy zasób archiwalny i archiwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.164 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 grudnia 2021 r.
Art.  51b.  [Organ prowadzący rejestr]

Organem prowadzącym rejestr jest marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem. Rejestr może być prowadzony w systemie informatycznym.