[Plan działania Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na rok 2018] - Art. 47. - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. - Dz.U.2019.1582 t.j. - OpenLEX

Art. 47. - [Plan działania Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na rok 2018] - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1582 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lutego 2022 r.
Art.  47.  [Plan działania Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na rok 2018]

Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, w terminie miesiąca od dnia powołania Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, przedstawi ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego plan działania Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na rok 2018.