[Termin wskazania osób, które mają wejść w skład Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej] - Art. 46. - Narodowa Agencja... - Dz.U.2019.1582 t.j. - OpenLEX

Art. 46. - [Termin wskazania osób, które mają wejść w skład Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej] - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1582 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lutego 2022 r.
Art.  46.  [Termin wskazania osób, które mają wejść w skład Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej]

Podmioty, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3-10, wskażą ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego osoby, które wejdą w skład Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy.