[Powołanie Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej] - Art. 45. - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. - Dz.U.2019.1582 t.j. - OpenLEX

Art. 45. - [Powołanie Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej] - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1582 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lutego 2022 r.
Art.  45.  [Powołanie Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej]

Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, powoła Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.