[Ustalenie planu finansowego Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na rok 2017 i 2018] - Art. 44. - Narodowa Agencja Wymiany... - Dz.U.2019.1582 t.j. - OpenLEX

Art. 44. - [Ustalenie planu finansowego Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na rok 2017 i 2018] - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1582 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lutego 2022 r.
Art.  44.  [Ustalenie planu finansowego Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na rok 2017 i 2018]

Plan finansowy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na rok 2017 oraz na rok 2018 ustala minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.