[Przeniesienie pracowników ministerstwa do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej] - Art. 42. - Narodowa Agencja Wymiany... - Dz.U.2019.1582 t.j. - OpenLEX

Art. 42. - [Przeniesienie pracowników ministerstwa do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej] - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1582 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lutego 2022 r.
Art.  42.  [Przeniesienie pracowników ministerstwa do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej]

Pracownicy zatrudnieni w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego przy realizacji zadań, które zostają przekazane niniejszą ustawą Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, mogą zostać przeniesieni za ich zgodą, w drodze porozumienia pracodawców, do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.