[Składniki majątkowe i niemajątkowe, należności i zobowiązania oraz pracownicy likwidowanego Biura Uznawalności Wykształcenia i... - Dz.U.2019.1582 t.j. - OpenLEX

Art. 41. - [Składniki majątkowe i niemajątkowe, należności i zobowiązania oraz pracownicy likwidowanego Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej] - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1582 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lutego 2022 r.
Art.  41.  [Składniki majątkowe i niemajątkowe, należności i zobowiązania oraz pracownicy likwidowanego Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej]

Z dniem wejścia w życie ustawy:

1)
składniki majątkowe i niemajątkowe Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej stają się składnikami majątkowymi i niemajątkowymi Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej;
2)
należności i zobowiązania Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej stają się należnościami i zobowiązaniami Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej;
3)
pracownicy Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej stają się pracownikami Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Stosunki pracy z tymi pracownikami wygasają po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli przed upływem tego terminu nie zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy i płacy albo w razie nieprzyjęcia nowych warunków pracy i płacy.