[Organy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej] - Art. 3. - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. - Dz.U.2019.1582 t.j. - OpenLEX

Art. 3. - [Organy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej] - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1582 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lutego 2022 r.
Art.  3.  [Organy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej]

Organami Agencji są:

1)
Dyrektor Agencji, zwany dalej "Dyrektorem";
2)
Rada Agencji, zwana dalej "Radą".