Art. 5. - Naprawa ustroju rolnego gospodarstw, przeciętych granicą wschodnią Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.36.337

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 sierpnia 1932 r.
Art.  5.

Na uzupełnienie gospodarstw, oznaczonych w art. 1 i 2, użyty będzie zapas ziemi, podlegający obowiązkowi parcelacyjnemu po myśli art. 2 ustawy o wykonaniu reformy rolnej oraz przymusowo wykupione w myśl obowiązujących przepisów grunty osób nieobecnych.