Art. 4. - Naprawa ustroju rolnego gospodarstw, przeciętych granicą wschodnią Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.36.337

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 sierpnia 1932 r.
Art.  4.

Jeżeli osoby oznaczone w art. 1 w ciągu dwóch lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia niniejszego nie wniosą podania o uzupełnienie ich gospodarstw, to po upływie tego czasu będą mogły korzystać z rozporządzenia niniejszego jedynie narówni z osobami, oznaczonemi w art. 2.