Art. 14. - Naprawa ustroju rolnego gospodarstw, przeciętych granicą wschodnią Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.36.337

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 sierpnia 1932 r.
Art.  14.

Rozporządzenie niniejsze obowiązuje na obszarze powiatów: brasławskiego, dziśnieńskiego, kostopolskiego, krzemienieckiego, łuninieckiego, mołodeczańskiego, nieświeskiego, równieńskiego, sarneńskiego, stolińskiego, stołpeckiego, wilejskiego, wołożyńskiego, zdołbunowskiego i wchodzi w życie w trzydziestym dniu po dniu jego ogłoszenia.