Art. 13. - Naprawa ustroju rolnego gospodarstw, przeciętych granicą wschodnią Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.36.337

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 sierpnia 1932 r.
Art.  13.

Wykonanie mniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Reform Rolnych w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami.