Art. 1. - Naprawa ustroju rolnego gospodarstw, przeciętych granicą wschodnią Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.36.337

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 sierpnia 1932 r.
Art.  1.
1)
Obywatele polscy, których gospodarstwa na skutek przecięcia ich przez granicę wschodnią Państwa stały się karłowate, korzystać będą przy nabywaniu ziemi państwowej na uzupełnienie tych gospodarstw oraz przy ich zagospodarowaniu z pomocy finansowej, przewidzianej dla najsłabszych finansowo osób w artykułach 72, 73 i 74 ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej (Dz. U. R. P. z r. 1926 Nr. 1, poz. 1).
2)
Przy nabywaniu ziemi, niestanowiącej własności Skarbu Państwa, osobom oznaczonym w cz. 1 może być udzielona pomoc kredytowa z funduszu zapomóg i kredytu ulgowego do pełnej ceny nabywanej działki, bez obowiązku stosowania cz. 1 art. 73 ustawy o wykonaniu reformy rolnej.