Art. 4. - Naprawa Skarbu Państwa i reforma walutowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.4.28

Akt utracił moc
Wersja od: 15 stycznia 1924 r.
Art.  4.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.