Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.165.1373

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2016 r.
§  17. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2005 r.