§ 2. - Należności za utrzymanie w więzieniach i aresztach osób tymczasowo aresztowanych i osób skazanych. - Dz.U.1950.9.93 - OpenLEX

§ 2. - Należności za utrzymanie w więzieniach i aresztach osób tymczasowo aresztowanych i osób skazanych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.9.93

Akt utracił moc
Wersja od: 1 listopada 1949 r.
§  2.
Należność za utrzymanie w aresztach gminnych osób tymczasowo aresztowanych i osób skazanych ustala się na czas od 1 listopada 1949 r. w wysokości 70 złotych za każdy dzień.
3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 listopada 1949 r.