§ 1. - Należności za utrzymanie w więzieniach i aresztach osób tymczasowo aresztowanych i osób skazanych. - Dz.U.1950.9.93 - OpenLEX

§ 1. - Należności za utrzymanie w więzieniach i aresztach osób tymczasowo aresztowanych i osób skazanych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.9.93

Akt utracił moc
Wersja od: 1 listopada 1949 r.
§  1.
Należność za utrzymanie w więzieniach i aresztach osób tymczasowo aresztowanych i osób skazanych ustala się na czas od 1 listopada 1949 r. w wysokości 100 złotych za każdy dzień.