§ 40. - Należności w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłym miejscem służbowym oraz w razie przeniesienia na inne miejsce służbowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.38.279

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1973 r.
§  40.
1.
Przeniesionemu zwraca się koszty przewozu urządzenia domowego kolejowymi pociągami towarowymi lub statkami towarowymi albo samochodami używanymi w komunikacji państwowej lub pozostającymi pod zarządem Państwa.
2.
Jeżeli z przyczyn od przeniesionego nie zależnych nie może nastąpić przewóz w sposób, określony w ust. 1, zwraca się koszty przewozu dokonane innymi środkami lokomocji.
3.
Przepisy § 22, § 24, § 37, § 39 stosuje się odpowiednio.