§ 3. - Należności funkjonariuszów Kontroli Państwowej w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłem miejscem służbowem oraz w razie przeniesienia na inne miejsce służbowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.71.689

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1934 r.
§  3.
Przy przejazdach koleją lub statkiem zwraca się faktycznie zapłaconą cenę biletów, przyczem urzędnikom, wymienionym w § 2 a do c przysługuje prawo przejazdu 1 klasą; urzędnikom wymienionym w § 2 d do g prawo przejazdu II klasą, zaś funkcjonarjuszom niższym prawo przejazdu III klasą.