§ 1. - Należności funkjonariuszów Kontroli Państwowej w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłem miejscem służbowem oraz w razie przeniesienia na inne miejsce służbowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.71.689

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1934 r.
§  1.
Postanowienia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 marca 1934 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 320) o należnościach w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłem miejscem służbowem oraz w razie przeniesienia na inne miejsce służbowe mają odpowiednie zastosowanie do funkcjonarjuszów Kontroli Państwowej, wymienionych w § 1 rozporządzenia Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 9 stycznia 1934 r. (Dz. U. R. P. Nr. 4, poz. 27) ze zmianami, zawartemi w §§ 2 do 4 niniejszego rozporządzenia.