[Świadczenia przysługujące kontrolerowi delegowanemu służbowo do zajęć poza stałym miejscem pracy] - Art. 78. - Najwyższa Izba... - Dz.U.2022.623 t.j. - OpenLEX

Art. 78. - [Świadczenia przysługujące kontrolerowi delegowanemu służbowo do zajęć poza stałym miejscem pracy] - Najwyższa Izba Kontroli.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.623 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 marca 2022 r.
Art.  78.  [Świadczenia przysługujące kontrolerowi delegowanemu służbowo do zajęć poza stałym miejscem pracy]
1. 
Kontrolerowi, delegowanemu służbowo do zajęć poza stałym miejscem pracy, przysługują: zwrot kosztów podróży i zakwaterowania oraz diety na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2. 
(uchylony).