§ 5. - Nadzór naukowy Polskiej Akademii Nauk nad instytutami naukowo-badawczymi prowadzonymi przez stowarzyszenia oraz zakres stosowania do tych instytutów przepisów ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1986.33.160

Akt utracił moc
Wersja od: 15 października 1997 r.
§  5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.