§ 4. - Nadzór naukowy Polskiej Akademii Nauk nad instytutami naukowo-badawczymi prowadzonymi przez stowarzyszenia oraz zakres stosowania do tych instytutów przepisów ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1986.33.160

Akt utracił moc
Wersja od: 15 października 1997 r.
§  4.
Do instytutów stosuje się przepisy art. 17 pkt 1 i 2, art. 18 ust. 1 i 3, art. 20, 22, 23 ust. 1 i 3, art. 24, 25, 32 pkt 1 i 3-8, art. 34-36, 37 ust. 1, 3, 4 i 6, art. 38-42, 43 ust. 2-4, art. 44, 50-61, 67, 69, 70, 73 i 74 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. Nr 36, poz. 170).