§ 1. - Nadzór naukowy Polskiej Akademii Nauk nad instytutami naukowo-badawczymi prowadzonymi przez stowarzyszenia oraz zakres stosowania do tych instytutów przepisów ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1986.33.160

Akt utracił moc
Wersja od: 15 października 1997 r.
§  1.
Powierza się Polskiej Akademii Nauk sprawowanie nadzoru naukowego nad:
1)
Instytutem Naukowo-Badawczym prowadzonym przez stowarzyszenie pod nazwą "Instytut Śląski w Opolu",
2)
Instytutem Naukowo-Badawczym prowadzonym przez stowarzyszenie pod nazwą "Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego" w Poznaniu,
3)
"Żydowskim Instytutem Historycznym w Polsce" z siedzibą w Warszawie,

- zwanymi dalej "instytutami".