Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.28.220

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 października 1969 r.
§  1. Nazwa Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze otrzymuje brzmienie: "Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze".