Nadanie ustroju miejskiego gminie wiejskiej Myszków w powiecie zawierciańskim województwa śląskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.52.396

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 września 1949 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
z dnia 8 września 1949 r.
w sprawie nadania ustroju miejskiego gminie wiejskiej Myszków w powiecie zawierciańskim województwa śląskiego.

Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 20 lutego 1920 r. w przedmiocie zaliczania osad wiejskich w poczet miast oraz zmiany granic miast (Dz. U. R. P. z 1920 r. Nr 19, poz. 92 i z 1932 r. Nr 109, poz. 895) zarządzam, co następuje:
Gminie wiejskiej Myszków w powiecie zawierciańskim województwa śląskiego nadaje się ustrój miejski.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1950 r.