Nadanie Towarzystwu Przyjaciół Młodzieży Szkół Wyższych nowego statutu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.53.408

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 października 1949 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 21 września 1949 r.
w sprawie nadania Towarzystwu Przyjaciół Młodzieży Szkół Wyższych nowego statutu.

Na podstawie art. 47 prawa o stowarzyszeniach z dnia 27 października 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr 94, poz. 808) zarządza się, co następuje:
Stowarzyszeniu wyższej użyteczności "Towarzystwo Przyjaciół Młodzieży Szkół Wyższych" nadaje się w miejsce statutu nadanego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 września 1948 r. (Dz. U. R. P. Nr 47, poz. 270) statut, który będzie ogłoszony w Monitorze Polskim.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Administracji Publicznej w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.