§ 2. - Nadanie statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.97.451

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 sierpnia 1996 r.
§  2.
Minister Spraw Zagranicznych może, w uzasadnionych wypadkach, łączyć, przekształcać lub likwidować komórki organizacyjne wymienione w statucie, zawiadamiając o tym Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów.