§ 2. - Nadanie statutu Agencji Nieruchomości Rolnych. - Dz.U.2011.262.1567 - OpenLEX

§ 2. - Nadanie statutu Agencji Nieruchomości Rolnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.262.1567

Akt utracił moc
Wersja od: 5 grudnia 2011 r.
§  2.
W terminie do dnia 31 grudnia 2012 r. właściwy dyrektor oddziału terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych zniesie jednostki gospodarcze Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa utworzone na podstawie dotychczasowych przepisów.