Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.867

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 maja 2020 r.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.