Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.867

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 maja 2020 r.
§  2.  Siedzibą Towarzystwa Ducha Świętego jest Gdańsk.