Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.867

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 maja 2020 r.
§  1.  Nadaje się osobowość prawną jednostce organizacyjnej Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej pod nazwą Towarzystwo Ducha Świętego, erygowanej przez Arcybiskupa Metropolitę Gdańskiego.