§ 1. - Nadanie osobowości prawnej Katolickiemu Centrum Edukacji Młodzieży "Kana", z siedzibą w Szczucinie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.151.946

Akt indywidualny
Wersja od: 20 sierpnia 2008 r.
§  1.
Nadaje się osobowość prawną jednostce organizacyjnej Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej pod nazwą: Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "Kana", z siedzibą w Szczucinie, erygowanej przez Biskupa Tarnowskiego.