§ 2. - Nadanie osobowości prawnej "Centrum Edukacyjnemu Archidiecezji Warmińskiej".

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.427

Akt utracił moc
Wersja od: 19 kwietnia 2012 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.