§ 1. - Nadanie osobowości prawnej "Centrum Edukacyjnemu Archidiecezji Warmińskiej".

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.427

Akt utracił moc
Wersja od: 19 kwietnia 2012 r.
§  1.
Nadaje się osobowość prawną jednostce organizacyjnej Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej pod nazwą "Centrum Edukacyjne Archidiecezji Warmińskiej" z siedzibą w Olsztynie, erygowanej przez Arcybiskupa Metropolitę Warmińskiego.