Nadanie mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich robót budowlanych na obszarze m.st. Warszawy i najbliższej okolicy orzeczeniu Komisji Rozjemczej z dnia 29 kwietnia 1937 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1937.60.478

Akt utracił moc
Wersja od: 13 sierpnia 1937 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 21 lipca 1937 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o nadaniu mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich robót budowlanych na obszarze m. st. Warszawy i najbliższej okolicy orzeczeniu Komisji Rozjemczej z dnia 29 kwietnia 1937 r.

Na podstawie art. 9 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o komisjach rozjemczych do załatwiania zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami w przemyśle i handlu (Dz. U. R. P. z 1937 r. Nr 39, poz. 313) zarządzam co następuje:
Orzeczeniu Komisji Rozjemczej dla przemysłu budowlanego na obszarze m. st. Warszawy z dnia 29 kwietnia 1937 r., zatwierdzonemu zarządzeniem Ministra Opieki Społecznej z dnia 22 maja 1937 r. (Zbiór Układów Zbiorowych Pracy Nr 3, poz. 17), nadaję moc powszechnie obowiązującą dla wszystkich robót budowlanych na obszarze m. st. Warszawy oraz miejscowości: Bielany, Młociny, Żerań, Annopol, Stare Brudno, Ząbki, Kawęczyn, Wawer, Gocławek, Wilanów, Służew, Okęcie i Raków łącznie z Paluchem, Fort Bema, Szczęśliwice, Włochy, Osiedle łączności Boernerowo-Babice i Wawrzyszew.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.