Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.33.272

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 maja 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 7 kwietnia 1922 r.
w sprawie nadania Automobilklubowi Polski w Warszawie prawa wydawania tryptyków samochodowych.

Na zasadzie art. 10 p. 12 i art. 21 rozporządzenia z d, 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej (Dz. U. R. P. № 51, poz. 314) oraz w myśl § 2 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1921 r. w przedmiocie ruchu samochodowego, motocyklowego i rowerowego przez granice Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. z 1922 r. № 8, poz. 57) upoważnia się, aż do odwołania, Automobilklub Polski w Warszawie do wydawania zarządom zagranicznych klubów turystycznych tryptyków, zwalniających posiadaczy ich od składania osobnego zabezpieczenia celnego od samochodów i motocykli wprowadzanych czasowo do obszaru celnego Rzeczypospolitej Polskiej.