[Rada powiernicza a rada muzeum] - Art. 18. - Muzea. - Dz.U.2022.385 t.j. - OpenLEX

Art. 18. - [Rada powiernicza a rada muzeum] - Muzea.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.385 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 lutego 2022 r.
Art.  18.  [Rada powiernicza a rada muzeum]
1. 
W muzeum, w którym działa rada powiernicza, nie powołuje się rady muzeum, a dotychczasowa rada ulega rozwiązaniu.
2. 
(uchylony).